Sigara içmeyi bırakma ilacı seçimi size ve hayat tarzınıza bağlı olacaktır– danışmanınız yardım sağlayacak ve doğru olarak nasıl kullanılacağını izah edecektir. Sigara içmeyi bırak aygıtının hangisini seçerseniz seçin, danışmanınız destek seanslarında verilen ilaçla nasıl gelişme sağladığınızı gözleyecektir.

Champix.png

Champix (Varenicline)

Champix sigaralar için can çekmeyi azaltan ve sigara içme tadını ve hissini zevksiz yapan bir ilaçtır. Danışmanınız atanmış yerel bir eczaneye götüreceğiniz Champix reçetesini size verecektir. Başlangıçta, bu iki haftalık bir miktar olacaktır. Kür toplam olarak oniki haftadır.

NRT.png

Nikotin İkame Terapisi (NRT)

NRT’nin yedi tane tipi vardır (resimlere bkz.). Sigara içmeye can cekmeyi azaltırlar ve aynı derecede tesirlidirler. Aynı zamanda İki ürünün arasında kullanılabilirler. Danışmanınız atanmış yerel eczaneye götüreceğiniz bir NRT reçetesini size verecektir. Bu çoğu kere bir haftalık miktar olacaktır. Kür genellikle toplam olarak sekiz ila oniki haftadır.

Man vaping.png

Elektronik sigaralar (EC) veya Vapes:

Biz EC dostu bir hizmetiz ve birakmalarına yardım için EC kullanmak isteyen kişileri içtenlikle karşılıyoruz. Bu, hala sigara içiyorsanız ve bırkmaya yardım için bir elektronik sigara kullanıyorsanız, bir sigara içme danışmanını her hafta destek için hala görebileceğiniz anlamındadır. Biz elektronik sigara sağlayamayız çünkü sigarayı birakma aygıtları olarak kullanmak için ruhsatlandırılmamışlardır. Danışman sizin ile tütün içmekten uzak durmak, can çekme ile nasıl baş edileceği ve elektronik sigaralarda nikotin kullanmayı azaltma yolları hakkında konuşabilir.LÜTFEN DIKKAT: Bu hizmet sadece Hackney’de yaşayan, çalışan ve okuyan kişilere mevcuttur