Việc lựa chọn thuốc giúp dừng hút thuốc sẽ phụ thuộc vào quý vị và lối sống của quý vị - chuyên gia tư vấn của quý vị sẽ cung cấp hướng dẫn và giải thích cách sử dụng nó đúng cách. Dù quý vị lựa chọn loại thuốc giúp dừng hút thuốc nào, trong các buổi hỗ trợ quý vị chuyên gia tư vấn cũng sẽ giám sát xem quý vị thích ứng thế vào với loại thuốc đó.

Champix.png

Champix (Varenicline)

Champix là một loại thuốc giúp giảm thèm muốn thuốc lá và làm cho quý vị thấy vị của thuốc lá và việc hút thuốc không dễ chịu. Chuyên gia tư vấn của quý vị sẽ kê đơn Champix cho quý vị để quý vị đưa đến hiệu thuốc tại địa phương được chỉ định. Ban đầu, quý vị sẽ được cấp thuốc cho 2 tuần. Cả kỳ điều trị sẽ kéo dài 12 tuần.

NRT.png

Trị liệu Thay thế Nicotine (Nicotine Replacement Therapy - NRT)

Có 7 loại NRT (xem trong ảnh dưới). Chúng làm giảm thèm muốn thuốc lá và tất cả đều hiệu quả như nhau. Chúng có thể được sử dụng kết hợp 2 sản phẩm cùng lúc.

Chuyên gia tư vấn của quý vị sẽ kê đơn NRT cho quý vị để quý vị đưa đến một hiệu thuốc tại địa phương được chỉ định. Đây thường sẽ là đơn thuốc cho 1 tuần sử dụng. Cả kỳ điều trị thường kéo dài từ 8 đến 12 tuần.

Man vaping.png

Thuốc lá điện tử (EC) hoặc Tẩu hút điện tử (Vape):

Chúng tôi có quan điểm thân thiện với EC và chào đón những ai muốn sử dụng EC để giúp họ bỏ thuốc là. Điều này có nghĩa rằng nếu quý vị hiện đang hút thuốc và sử dụng thuốc lá điện tử để giúp quý vị dừng hút thuốc, quý vị vẫn có thể gặp một chuyên gia tư vấn dừng hút thuốc để được hỗ trợ hàng tuần. Chúng tôi không thể cung cấp thuốc lá điện tử do chúng không được cấp phép là biện pháp hỗ trợ dừng hút thuốc. Chuyên gia tư vấn có thể nói chuyện với quý vị về các cách tránh xa việc hút thuốc, làm thế nào để giải quyết cơn thèm thuốc và giảm sử dụng nicotine trong thuốc lá điện tử.XIN LƯU Ý: Dịch vụ này chỉ dành cho những người hút thuốc đang sống, làm việc hoặc học tập tại Hackney